ออกกำลังกายแล้ว เวียนหัว คลื่นไส้ เกิดจากอะไร ?

เมื่อคุณรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัวเมื่อคุณออกกำลังกาย ปัญหาเหล่านี้มักเกิดกับการออกกำลังกายอย่างหนัก เช่น การวิ่งระยะทางไกลเกินไป เป็นต้น หากแต่มันยังมาจากสาเหตุอื่นๆอีกด้วย

อาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้จากสภาวะน้ำตาลต่ำ

ออกกำลัง ปวดหัว

หลายๆคนชอบออกกำลังกายตอนเช้า โดยเฉพาะก่อนทานอาหารเช้า ทำให้ร่างกายไม่มีพลังงานเหลือเพียงพอจากอาหารมื้อเย็น เพราะฉะนั้น เมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วออกกำลังกายเลยทันที ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดฮวบฮาบอย่างรวดเร็วทันที โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ได้ การรับประทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ เช่น โปรตีน หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพร้อมกับไขมันดีเพียงเล็กน้อย จะช่วยให้คุณดีขึ้นได้

และสภาวะนี้ยังสามารถเกิดได้ในอีกกรณีหนึ่ง นั่นก็คือ ผู้ไปออกกำลังกายทันทีหลังเลิกงาน ก่อนทานอาหารเย็น เพราะไม่มีเวลารับประทานอาหารทำให้ไม่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการออกกำลังกาย ขอแนะนำให้คุณพกขนมแท่งก็จะพอช่วยได้นอกจากนี้การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำมากจนเกินไป ก่อนการออกกำลังกาย ก็อาจทำให้รู้สึกไม่สบายได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอาหารมื้อใหญ่จนเกิดความแน่นท้อง ถึงแม้ว่าจะรับประทานมื้อนั้น ในคืนก่อนหน้าออกกำลังกายก็อาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารได้เช่นเดียวกัน

อาการหน้ามืดที่เกิดขึ้นระหว่างกำลังออกกำลังกาย

สภาวะความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน , หน้ามืด เวลาเปลี่ยนท่าเป็นยืนเร็วเกินไปจากท่านั่งหรือท่าก้ม คือ การที่ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็วขณะเปลี่ยนท่า โดยสภาวะนี้เกิดได้จากมากมายหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตต่ำหรือโรคบางประการ ถ้าคุณมีอาการวิงเวียนศีรษะระหว่างออกกำลังกายบ่อย อาจเป็นสัญญาณให้คุณต้องไปปรึกษาแพทย์ได้ ในขณะเดียวกันผู้คนส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาหน้ามืดได้บ่อยๆ เช่นเดียว ส่วนวิธีการแก้ไข ก็คือการขยับศีรษะเปลี่ยนท่าจากศีรษะต่ำไปหาสูงอย่างช้าๆ หรือถ้ามีการออกกำลังกายบางท่า ซึ่งทำให้คุณเกิดภาวะนี้ วิธีแก้ คือ พยายามขยับศีรษะให้ช้าลงหรือเลิกทำท่านั้นไป

ดื่มน้ำเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ

เมื่อดื่มน้ำให้เพียงพอเมื่อออกกำลังกาย เพราะภาวะขาดน้ำอาจก่อ ให้เกิดอาการวิงเวียนและคลื่นไส้ได้ หากแต่การ ดื่มน้ำมากเกินไปก่อนออกกำลังกาย ก็จะทำให้มีค้างอยู่ในกระเพาะ เมื่อคุณออกกำลังกาย น้ำกระเพาะก็กลิ้งไปมา ก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ได้ เพราะฉะนั้น การดื่มน้ำที่เหมาะสม คือ การดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนการออกกำลังกาย และทุก 20 นาทีระหว่างการออกกำลังกาย