Recent Posts

ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักดีกว่าอดเพื่อลดไขมัน

ในสังคมไทยสมัยนี้มีค่านิยมที่ชื่นชอบให้มีร่างกายผอมบางแต่ไม่ใช่ผอมเพื่อดูดี ดังนั้นจะบอกว่าหญิงไทยมองการผอมแห้งไม่มีเนื้อหนังคือการดูดีก็คงถูก ผิดกับสาวๆ ในต่างประเทศที่ชื่นชอบให้ตนเองมีกล้ามเนื้อที่ดูดีและแข็งแรง มากกว่าผอมจนเกินไปเพราะเพื่อวามสมดุลทางร่างกาย จะเห็นได้ว่าคนไทยนั้น

Read More